Log directory is not writable - please CHMOD e107_plugins/log/logs to 777


Nyhetsartikel: COVID-19
(Kategori Misc)
Postat av Martin
tisdag 17 mars 2020 - 19:17:47

Med anledning av rådande läge gällande COVID-19

I skjuthallen max 8 skyttar. Utbildad och av styrelsen godkänd Skjutledare måste finnas på plats.

Sedan den 1/6-21 är det nu tillåtet med max 100 deltagare utomhus. Då hallen kan räknas som inomhus så kvarstår max antalet 8 personer.
Dock kan man se platserna som numrerade och då är max antalet inomhus 50 personer.
Men minsta avstånd gäller fortfarande, vilket i praktiken innebär att
vi får bara använda varannan skjutplats. 15 platser delat med 2 = 7,5 (8)Tider när skjutledare är på plats anges i Kalendern. Som du ser när du loggar in.
Och i våran Facebook grupp.

Sammanfattning:
Inget skytte får genomföras utan behörig skjutledare på plats.
Begränsat antal av deltagare enligt gällande restriktioner.
Ej fryst skjutvall.
Tider och förutsättningar för öppen bana, annonseras i kalendern och på Fb sidan löpande.


Följ myndigheternas råd och bestämmelser.
Läs gärna på följande sidor för senaste uppdateringar:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen
https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter
https://www.folkhalsomyndigheten.se

Den här nyhetsartikeln är från Säve Pistolskytteklubb
( http://www.savepsk.se/e107/news.php?extend.79 )